Koeltechniek Westerhof
Airconditioning, Klimaattechniek, Koeltechniek, Warmtepompen
 
 
 


Nieuws


Terug naar overzicht

19-07-2018

In 2030 ruim een kwart van de huizen duurzaam verwarmd.

In 2030 worden twee miljoen woningen duurzaam verwarmd, de overige woningen gebruiken fors minder aardgas. Dat is een van de maatregelen van de klimaattafel ‘gebouwde omgeving’ en daarmee een van de hoofdlijnen van het klimaatakkoord.

STEK draagt bij door het aanbieden van een f-gassenexamen gericht op warmtepompen en warmtepompcertificering voor installatiebedrijven.

De verduurzaming moet betaalbaar worden door een combinatie van belastingverschuiving, gebouw-gebonden financiering en subsidie.

Zo maakt een belastingverhoging op aardgas en verlaging op elektriciteit duurzame oplossingen rendabeler, komt er een subsidie voor wijkaanpak, woningverbeteringen en warmtebronnen die nog niet rendabel zijn en helpt gebouw-gebonden financiering woningeigenaren om hun huis te verduurzamen zonder hogere woonlasten.

Bij gebouw-gebonden financiering wordt een lening niet gekoppeld aan de bewoner, maar aan het vastgoed. De woningeigenaar betaalt een vast bedrag per maand, maar tegelijkertijd daalt de energierekening door de energiebesparende maatregelen. Als de eigenaar de woning verkoopt, gaat de betalingsverplichting over op de volgende eigenaar. Zo heeft de woningeigenaar nooit een restschuld voor de verduurzaming van de woning.

Bron: Duurzaam bedrijfslevenTerug naar overzicht